เทคโนโลยีพลังงานใหม่ Yozeal Co., Ltd
หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ขั้นตอนการซักผ้าฮีตเตอร์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์
- Jan 09, 2017 -

ครั้งแรก คุณต้องเปิดเข้าฮีตเตอร์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์
2. ผงซักฟอกลงถังเก็บน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฮีตเตอร์
3. ให้น้ำอุ่นความร้อนอัตโนมัติรอบ 20-30 นาที ช่วยให้การแก้ไขปัญหาผงซักฟอกถึงไซต์
4. แล้ว เปิดท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำของเหลวทำความสะอาด
5. จากนั้น เติมน้ำในแท้งค์น้ำ และรอบสองนาที
6. รอบสุดท้ายระบายน้ำออกทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์